نمونه سوالات انشا و نگارش پایه اول راهنمایی

امتحان انشا و نگارش پايه اول راهنمایی آموزشگاه هاي نجمه-تربيت،تاريخ 6/3/89

الف)آيين نگارش(8نمره)

1-يكي از راه هاي پرورش ذهن خلاق............است.  (0/5)

2-يك توصيف زماني زيبا مي شود كه....................................... (0/5)

3-در كدام گزينه كلمات هم آوا به كار نرفته است؟  (0/5)

الف)صواب،ثواب    ب)سفر،صفر    ج)قضا،غذا    د)قصه،غصه

4-نويسندگان براي زيباتركردن نوشته خود از توصيف استفاده مي كنند.  (0/5)

                 ص  (   )                       غ(   )        

5-انواع نامه را نام ببريد. (0/5)

6-دو سطر بنويسيد كه زاويه ديد آن سوم شخص مفرد باشد.(1)                 

 

7- در حكايت زيرنشانه هاي نگارشي مناسب (. ، ؛ ! ؟:...)را در پرانتز بنويسيد. (1)

از مردي پرسيدند( )تو بزرگتري يا برادرت( )گفت( )من بزرگترم اما اگر يك سال بر او بگذرد با من برابر خواهد شد( )

8-در عبارات زير كدام يك از عناصر زيبايي سخن به كار رفته است؟  (1)

(مراعات نظير-تشخيص-سجع-تشبيه)

شبنم از روي برگ گل برخاست.                              

آسمان مثل يك تبسم شد.                                      

ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند.

هنرمند هر جا رود قدر بيند و بر صدر نشيند.

9-جمله زباني زير را به صورت جمله ادبي بنويسيد.(1)

گل ها در بهار مي شكفند.    ...........   

 

10-نشانه هاي اختصاري زير را به صورت كامل،همراه با معني آنهابنويسيد.(1/5)   

فاطمه(س)دختر پيامبر(ص)وهمسر علي(ع)است.

ب)از سه موضوع زير يكي را انتخاب و درمورد آن انشايي بنويسيد.(12)

1-فرصت هاي خوب و عزيز مي گذرند.......

2-توصيف درياي آبي بي كران

3-چرا تلاش رمز موفقيت است؟                                                                          موفق باشيد.غلامي   

 

    

امتحان انشا و نگارش    پايه اول راهنمايي         دي ماه 88    


1-براي ارتباط با ديگران و بيان مقصود خود از ............استفاده مي كنيم.(5/0)

2-در بيت زير كدام زيبايي ادبي به كار رفته است؟(5/0)

دانه آرام بر زمين غلتيد       رفت و انشاي كوچكش را خواند

الف)تشبيه    ب)سجع   ج)مراعات نظير       د)تشخيص

3-براي زيبا تر شدن نوشته از   ...............  استفاده مي شود.(5/0)

الف)كلمات خوش آوا   ب)تشبيه   ج)تشخيص   د)همه ي موارد

4-مهم ترين نهادي كه در حفظ و گسترش زبان فارسي مي كوشد...............است.(5/0)

5-درباره كسب علم آيه،حديث يا سروده اي زيبا بنويسيد.(1)

 

6-نشانه هاي نگارشي مناسب در متن زير به كار بريد.(1)

كميل گفت(  )اميرالمؤمنين(  )علي بن ابي طالب(ع)  (   )دست مرا گرفت و به بيابان برد(   )

7-جمله هاي زباني زير با به صورت ادبي بنويسيد.(2)

نسيم مي وزد:

صداي اذان به گوش مي رسد:

8-با كمك آرايه تشبيه دو سطر بنويسيد و كلمات(زمستان،برف،آسمان) را در آن به كار ببريد.(2)

 

9-تصوير زير را در دو سطر وصف كنيد.  (2)                                                         

 

10_درباره ي يكي از موضوعات زير انشايي بنويسيد(با رعايت كليه ي قواعد نگارشي) (10)

1-توصيف يكي از زيبايي هاي آفرينش

2-نوجواني فصل شكوفايي

3-من سرزمينم را دوست دارم زيرا.......

موفق باشید.غلامی                  

 

امتحان انشا و نگارش پايه اول راهنمايي    خرداد88     وقت امتحان:75دقيقه

   

الف)آيين نگارش(8نمره)

1-براي ارتباط با ديگران و بيان مقصود خود از........استفاده مي كنيم.(5/0)

2-يك توصيف زماني زيبا مي شود كه..........                         (1)

3-نشانه هاي اختصاري زير را به صورت كامل،همراه با معني آنها  بنويسيد.(1)       فاطمه(س)همسرعلي(ع)است.

4-در نوشتن نامه توجه به چه نكاتي ضروري است(3مورد) (5/1)

5- در حكايت زيرنشانه هاي نگارشي مناسب (. ، ؛ ! ؟:...)را در پرانتز بنويسيد.(1)

از مردي پرسيدند( )تو بزرگتري يا برادرت( )گفت( )من بزرگترم اما اگر يك سال بر او بگذرد با من برابر خواهد شد( )

6-در عبارات زير كدام يك از عناصر زيبايي سخن  زير به كار رفته است؟(1)

(مراعات نظير-تشخيص-تشبيه-سجع)

آب مي رفت تا خود را به دهان خشك زمين برساند.                             

مادرم هر روز همچون آفتاب  بر سراپاي وجود من بتاب.                      

صدهزاران دام و دانه است اي خدا ما چو مرغان حريص بي نوا                

دنيا نه جاي آسايش است بلكه محل آزمايش است. 

 7-جمله زباني زير را به صورت جمله ادبي بنويسيد.(1)

خورشيد مي درخشد.    ...........

8-يك جمله زيبا درباره ارزش وقت بنويسيد.(1)

ب)از سه موضوع زير يكي را انتخاب و درمورد آن انشايي بنويسيد.(12)

1-نامه اي به يك كودك فلسطيني

2-من ميهنم ايران را دوست دارم زيرا.....

3-توصيف آسمان پرستاره در يك شب مهتابي          

     موفق باشيد .غلامي

برگشت به صفحه نخست

http://zangensha89.blogfa.com

     موضوعات مرتبط: نمونه سوالات ادبیات پایه اول راهنمایی

برچسب‌ها: آزمون انشا و نگارش , آزمون
[ دوشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۹ ] [ 10:25 ] [ طیبه غلامی ]
[ ]